Log ind

Miljø & BæredygtighedNordic Urban Mining

100% bæredygtig udvinding af guld og sølv i Danmark

Nordic Urban Mining er et nyt og mere bæredygtigt alternativ til den konventionelle minedrift. De udgør en væsentlig komponent i den cirkulære økonomi ved at genudvinde kasserede ædelmetaller på en bæredygtig måde og reintegrere dem i produktion og økonomi. Ved at betragte restaffald som en ressource, hjælper Nordic Urban Mining med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter genanvendelige råmaterialer som guld, sølv og platin.

I modsætning til konventionel minedrift, hvor råmaterialer nyudvindes og raffineres fra naturressourcer som guld og sølv gennem omfattende og miljøskadelige processer, genvinder Nordic Urban Mining allerede udvundne ædelmetaller ved maskinelt at frasortere dem fra det restprodukt (slagger), der opstår ved forbrænding af blandt andet restaffald. Disse ædelmetaller ville ellers gå tabt, hvis ikke Nordic Urban Mining deltog i genvindingsprocessen.

Dette betyder, at Nordic Urban Minings proces for genvinding af ædelmetaller fra slagger til færdige produkter er langt mindre miljøskadelig end konventionel minedrift, hvor guld og sølv udvindes på ny. Desuden er Nordic Urban Minings produkter mindre energiintensive og derfor lettere at gøre CO2-neutrale, hvilket gavner klimaet.

Kvaliteten af Nordic Urban Minings finguld og finsølv er dokumenteret og kan derfor anvendes på lige fod med nyudvundet guld og sølv i smykke- og elektronikproduktionen, da de opfylder de samme høje standarder. Men i modsætning til det nyudvundne finguld og finsølv fra konventionel minedrift er Nordic Urban Minings produkter bæredygtige og kan betragtes som langt mere CO2-neutrale, hvilket gavner miljøet og alle involverede parter, herunder producenter og forbrugere, der søger en mere bæredygtig alternativ til nyudvundet guld, sølv og platin.


Det får du bl.a. ved at købe ædelmetaller fra Nordic Urban Mining:

1. Du hjælper smykke branchen med at blive mere bæredygtig

2. Hjælper til at reducere det globale CO2 udslippet

3. For første gang i historien kan dine smykker produceres af 100% dansk ædelmetal

4. Sikre en bedre Dokumentation/Sporbarhed af ædelmetallernes oprindelse

5. Du sikre at ædelmetaller ikke gå tabt

6. Du er med til at tager ansvar for de ædelmetaller som allerede er udvundet via minedrift og som har kostet klimaet så dyrtSe Nikolai Bach-Andersen fortælle mere om Nordic Urban Mining her:

Ønsker du at vide mere om Nordic Urban Mining? Besøg deres hjemmeside