Log ind

Giftmeddelelse


Giftmeddelelse - Informationer, regler og ansøgning

Danmark har vi stor fokus på kemikalier, giftige stoffer og giftige produkter.
Virksomheder, som fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til de ansvarlige myndigheder.

Liste over varer der kræver giftmeddelelse: download liste som pdf >>