Gratis levering/Gratis retur
Log ind til min profil

Søg


Salg til virksomheder


Meget giftige og giftige stoffer og blandinger må sælges til følgende virksomheder

Kilde: Denne liste findes i forlængelse af blanketten fra virk.dk.

1

a) sygehuse,
b) videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne,
c) godkendte teknologiske serviceinstitutter, jf. lov om teknologi og innovation,
d) laboratorier og institutioner, der er akkrediteret af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsprogram, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditations multilaterale aftaler om gensidig anerkendelse,
e) virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker,
f) højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarier, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler,
g) læger, tandlæger og dyrlæger.

2

a) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man anvender meget giftige og giftige stoffer og blandinger, herunder at man foretager opblanding, fortynding, imprægnering, omhældning og pakning som nævnt i lovens § 4, 
b) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man fremstiller meget giftige og giftige stoffer eller blandinger ved fremstilling af blandinger af enhver art. Der tænkes f.eks. på virksomheder i hvis blandinger, der indgår giftige stoffer på en sådan måde, at de under produktionen omdannes til mindre farlige forbindelser eller indgår i det færdige produkt i så ringe mængde, at blandingen som sådant ikke er giftig,
c) virksomheder, der til Arbejdstilsynet har givet meddelelse om, at man anvender meget giftige og giftige stoffer og blandinger som råvarer eller hjælpemiddel i egen virksomhed.

3

Virksomheder, som til Miljøstyrelsen har givet meddelelse om, at man importerer eller sælger meget giftige stoffer eller blandinger en gros.

4

Detailhandlere, der har fået Miljøstyrelsens tilladelse til at sælge meget giftige og giftige stoffer og blandinger, dog kun for så vidt angår de gifte, som er omfattet af tilladelsen. Kun apoteker og de under pkt. 4 nævnte detailhandlere må sælge meget gifte og giftige stoffer og blandinger til privatpersoner over 18 år. Den der sælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger, skal sikre sig, at køberen er berettiget til at købe disse.