Log ind

Loddepasta


Fremover kræver det gifttilladelse at købe loddepasta

Vi kan desværre kun sælge loddepasta til personer eller virksomheder som har en gifttilladelse. Loddepastaen indeholder mellem 1-5 % borsyre. Borsyre er klassificeret som giftigt, hvis produkter indeholder 0,3 % eller mere af stoffet. Borsyre har tidligere haft en særgrænse fastsat af Europa Kommissionen, som gjorde at produktet kunne sælges uden gifttilladelse. Denne særgrænse har Europa Kommissionen nu fjernet*.Hvis du har brug for hjælp til vejledning angående alternativer, sidder vi ved telefonerne mellem 8:15-16:00 og hjælper med at finde den bedste løsning.

_____________

*Dette sker i henhold til EU forordning REACH (1907/2006) bilag XVII og BEK nr. 1075 af 24/11/2011 Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, kapitel 4.

Denne side er sidst opdateret 25.11 2022